DECOHUMAT

Keunggulan

 • Mengandung mikroba pengurai/dekomposisi selulotik, lignolitik, dan proteolitik.
 • Efektif dalalm mengatasi ASEM-ASEMAN di sawah dan PIRIT di lahan masam.
 • Sebagai BIOREMEDIASIS dan pengendali penyakit tular tanah.
 • Kandungan mikroba bersifat mesofilik dan termofilik yang mampu aktif di suhu ruangan dan suhu tinggi.

Komposisi

 • K2O-Total                                                                               21,28 ppm
 • Mn                                                                                          21,28 ppm
 • Zn                                                                                           41,6 ppm
 • Fe-Total                                                                                  117,3 ppm
 • Senyawa Humat                                                                     35%
 • Streptomyces thermovulgaris strain 09924-c8Ka-50-3          2,7 x 105cfu/gram
 • Thricoderma virens clone L-1                                                1,5 x 106 cfu/gram 
 • Geobacillus thermocatenulatus strain KNOUC105               1 x 106 cfu/gram