PALEM – PALEMAN

Pupuk hayati yang diaplikasikan pada tanaman palem-paleman dapat mengendalikan penyakit bercak Cercospora, Culvularia, dan antraknosa pada bibitan serta mengendalikan serangan Ganoderma boninense dengan penambahan bahan organik. Efektif sebagai pengkaya mikroba dalam proses pengomposan tandan kosong kelapa sawit. Selain itu dapat meningkatkan pertumbuhan akar, batang dan daun.SOLUTIONS

endopalma-2

OUR RESULTS

OUR TESTIMONY