Kacang – kacangan

Pupuk hayati mengandung Rhizobium sp., Pseudomonas sp., dan  Azospirillum sp. mampu meningkatkan nitrogen bebas sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman kacang-kacangan. Selain itu dapat mengubah fosfat dalam tanah menjadi tersedia dan dapat diserap sempurna oleh tanaman.SOLUTIONS

OUR RESULTS

Green beans plants using microbial fertilizer, South Sumatera
Green beans plants using microbial fertilizer, South Sumatera

OUR TESTIMONY